Zaproszenie 2014

Zaproszenie

Zapraszamy na Ogólnopolski Zlot Turystyczny z okazji Swiatowego Dnia Turystyki i Dnia Białej Laski

 

Organizator:
Klub Sportowy Niewidomych OMEGA w Łodzi
Miejsce i termin zlotu:
Bieszczady, 01-08. 09. 2014.
Miejsce zakwaterowania uczestników:
Ośrodek Wypoczynkowy „Smerek”
Smerek 8
38-607 Wetlina

Celem zadania jest wędrowanie szlakami turystycznymi (rehabilitacja ruchowa) poruszanie się osób niewidomych i słabo widzących w warunkach górskich za pomocą nawigatora. Przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz przystosowanie do normalnego życia, a w przypadku zmian nieodwracalnych – sprzyjanie wykształceniu funkcji zastępczych, zmniejszanie niekorzystnych skutków ograniczonej aktywności ruchowej.

Kontakt:
Sławomir Gruszkowski
Tel.: 667-213-576
e-mail: sgomega1@gmail.com
Anna Grabowicz
Tel.: 609-397-960
e-mail: dybajureklg@poczta.onet.pl

Zlot Turystyczy dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pfron