Wigilia 2021

Integracyjne spotkanie Świąteczne – Wigilijne odbyło się 18-12-2021 w lokalu Gościnna w Łodzi. Na początku uroczystości przywitał uczestników koordynator zadania. Potem głos zabrała Pani Prezes klubu. Wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Od Św. Mikołaja otrzymali upominki świąteczne. Integrowali się poprzez wspólne dyskusje, a przede wszystkim śpiewanie kolęd, co podniesie świąteczny nastrój tego spotkania. Spędzili czas w miłej rodzinnej atmosferze. Integracyjne spotkanie umożliwiło naszym członkom z dysfunkcją wzroku, głównie samotnym poczucie się zauważalnym przez innych. Wspólne spotkanie stanowi przy tym doskonałą okazję do bliższego poznania się, nawiązania nowych znajomości, a w konsekwencji odzyskania utraconych wartości, sensu życia i poczucia człowieczeństwa. Umiejętność integrowania się osób niewidomych z osobami pełnosprawnymi. Cel zostanie osiągnięty w 100%.