Władze Klubu

Anna Grabowicz

Anna Grabowicz

 -Prezes

Sławomir Gruszkowski

Sławek Gruszkowski

 -Zastępca Prezesa

Grzerorz Nowak

Grzegorz Nowak

-Sekretarz

Miecvzysława Etępniewska

Mieczysłąwa Stępniewska

-Skarbnik

Anna Barwińska

Anna Barwińska

-Sekretarz

Włodzimierz Sajdych

Włodzimierz Sajdych

-Przewodniczący

Grzegorz Pietrakiewicz

Grzegorz Pietrakiewicz

-Członek

Władek Szymański

Władek Szymański

-Członek

Ryszard Grzywacz

RyszardGrzywacz

-Członek

Monika Grzybczyńska

Monika Grzybczyńska

-Członek