Władze Klubu Sportowego Niewidomych „OMEGA”

Skład Rady      

  1. Prezes – Anna Grabowicz
  2. v-ce Prezes – Sławomir Gruszkowski 
  3. Skarbnik – Mieczysława Stępniewska
  4. Sekretarz – Monika Grzybczyńska
  5. Członek – Beata Bartłomiejczyk
  6. Członek – Ryszard Grzywacz
  7. Członek – Grzegorz Pietrakiewicz    

​Skład komisji Rewizyjnej

  1. Przewodnicząca – Urszula Piwońska
  2. Członek – Paweł Płócienni
  3. Członek – Andrzej Kalmus