Friday Jun 09, 2023

WŁADZE

Klub informuje, że podczas IX Sejmiku Wyborczego Klubu Sportowego Niewidomych „Omega”, przeprowadzonego 04 marca 2023 r. w Łodzi, członkowie dokonali wyboru władz Klubu.

ZARZĄD KLUBU

Prezes Sławomir Gruszkowski
Wiceprezes Beata Bartłomiejczyk
Skarbnik Mieczysława Stępniewska
Sekretarz Urszula Piwońska
Członek Anna Grabowicz 
Członek Paweł Płóciennik
Członek Grzegorz Nowak

Organem kontrolnym w naszym Klubie jest Komisja Rewizyjna. Jej obecni członkowie są związani z Klubem, czuwają, aby nie było żadnych nieprawidłowości.

W bieżącej kadencji w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą

Przewodnicząca Teresa Skrzypek
Sekretarz Barbara Pastusiak
Członek Paweł Rutkowski

KONTAKT

90-72 1 Łódź  ul. Więckowskiego 13 lokal 13 

NIP 725 14 66 254 

Numer konta:  94 1020 3378 0000 1502 0089 5920

Prezes  Sławomir Gruszkowski tel. 667-213-576

Wiceprezes Beata Bartłomiejczyk tel. 669-134-773

Back to Top