Władze Klubu

informujemy, że podczas VIII Sejmiku Wyborczego Klubu Sportowego Niewidomych „Omega”, przeprowadzonego 17 marca 2018 r. w Łodzi, członkowie dokonali wyboru władz Klubu.

 

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

RADA

Prezes             Anna Grabowicz 

V-ce Prezes    Sławomir Gruszkowski

Skarbnik         Mieczysława Stępniewska

Sekretarz       Monika Grzybczyńska

Członek          Beata Bartłomiejczyk

Członek         Grzegorz Pietrakiewicz

Członek         Ryszard Grzywacz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca   Urszula Piwońska

Członek                 Paweł Płóciennik

Członek                 Andrzej Kalmus