WŁADZE

Rada Klubu informuje, że podczas VIII Sejmiku Wyborczego Klubu Sportowego Niewidomych „Omega”, przeprowadzonego 17 marca 2018 r. w Łodzi, członkowie dokonali wyboru władz Klubu.

RADA KLUBU

Prezes                      Anna Grabowicz 

V-ce Prezes               Sławomir Gruszkowski

Skarbnik                   Mieczysława Stępniewska

Sekretarz                  Monika Grzybczyńska

Członek                    Beata Bartłomiejczyk

Członek                    Grzegorz Pietrakiewicz

Członek                    Ryszard Grzywacz

Organem kontrolnym w naszym Klubie jest Komisja Rewizyjna. Jej obecni członkowie są związani z Klubem, czuwają, aby nie było żadnych nieprawidłowości. W bieżącej kadencji w skład Komisji wchodzą 

Przewodnicząca        Urszula Piwońska

Członek                   Paweł Płóciennik

Członek                   Andrzej Kalmus