WŁADZE

Rada Klubu informuje, że podczas VIII Sejmiku Wyborczego Klubu Sportowego Niewidomych „Omega”, przeprowadzonego 17 marca 2018 r. w Łodzi, członkowie dokonali wyboru władz Klubu.

RADA KLUBU

  1. Prezes                 Anna Grabowicz 
  2. V-ce Prezes          Sławomir Gruszkowski
  3. Skarbnik              Mieczysława Stępniewska
  4. Sekretarz             Monika Grzybczyńska
  5. Członek               Beata Bartłomiejczyk
  6. Członek               Grzegorz Pietrakiewicz
  7. Członek               Ryszard Grzywacz

Organem kontrolnym w naszym Klubie jest Komisja Rewizyjna. Jej obecni członkowie są związani z Klubem, czuwają, aby nie było żadnych nieprawidłowości. W bieżącej kadencji w skład Komisji wchodzą 

  1. Przewodnicząca     Urszula Piwońska
  2. Członek                Paweł Płóciennik
  3. Członek                Andrzej Kalmus