WŁADZE

Rada Klubu informuje, że podczas VIII Sejmiku Wyborczego Klubu Sportowego Niewidomych „Omega”, przeprowadzonego 17 marca 2018 r. w Łodzi, członkowie dokonali wyboru władz Klubu.

 

RADA KLUBU

Prezes             Anna Grabowicz 

V-ce Prezes    Sławomir Gruszkowski

Skarbnik         Mieczysława Stępniewska

Sekretarz       Monika Grzybczyńska

Członek          Beata Bartłomiejczyk

Członek         Grzegorz Pietrakiewicz

Członek         Ryszard Grzywacz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca   Urszula Piwońska

Członek                 Paweł Płóciennik

Członek                 Andrzej Kalmus