Friday Jun 09, 2023

WŁADZE

Klub informuje, że podczas IX Sejmiku Wyborczego Klubu Sportowego Niewidomych „Omega”, przeprowadzonego 04 marca 2023 r. w Łodzi, członkowie dokonali wyboru władz Klubu.

ZARZĄD KLUBU

Prezes Sławomir Gruszkowski
Wiceprezes Beata Bartłomiejczyk
Skarbnik Mieczysława Stępniewska
Sekretarz Urszula Piwońska
Członek Anna Grabowicz 
Członek Paweł Płóciennik
Członek Grzegorz Nowak

Organem kontrolnym w naszym Klubie jest Komisja Rewizyjna. Jej obecni członkowie są związani z Klubem, czuwają, aby nie było żadnych nieprawidłowości.

W bieżącej kadencji w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą

Przewodnicząca Teresa Skrzypek
Sekretarz Barbara Pastusiak
Członek Paweł Rutkowski

Back to Top