WŁADZE

Rada Klubu informuje, że podczas VIII Sejmiku Wyborczego Klubu Sportowego Niewidomych „Omega”, przeprowadzonego 17 marca 2018 r. w Łodzi, członkowie dokonali wyboru władz Klubu.

 

RADA KLUBU

Prezes            Anna Grabowicz 

V-ce Prezes      Sławomir Gruszkowski

Skarbnik          Mieczysława Stępniewska

Sekretarz         Monika Grzybczyńska

Członek            Beata Bartłomiejczyk

Członek            Grzegorz Pietrakiewicz

Członek            Ryszard Grzywacz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca    Urszula Piwońska

Członek            Paweł Płóciennik

Członek            Andrzej Kalmus