WŁADZE KLUBU

Władze Klubu dbają o rozwój i wspierają sekcje sportowe działające w poszczególnych jednostkach terytorialnych. Władzami Klubu są:

 1. Sejmik Klubu
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Zarząd Klubu  pochodzi z wyboru. Ostatni Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy odbył się 04-03-2023 roku w Łodzi. Kadencja Zarządu  trwa 4 lata.

W skład Zarządu Klubu wchodzą:

 1. Sławomir Gruszkowski – Prezes
 2. Beata Bartłomiejczyk – Wiceprezes
 3. Mieczysława Stępniewska – Sekretarz
 4. Anna Grabowicz – Członek
 5. Urszula Piwońska – Członek
 6. Paweł Płóciennik – Członek
 7. Grzegorz Nowak – Członek

Do Komisji Rewizyjnej Klubu wybrani zostali:

 1. Teresa Skrzypek – Przewodnicząca
 2. Barbara Pastusiak – Sekretarz
 3. Paweł Rutkowski – członek
Skip to content