W KAJAKARSTWIE

kierownik sekcji-Grzegorz Pietrakiewicz