WYNIKI SZACHOWE📢📢

2022 rok

Zawodnicy sekcji szachowej uczestniczyli w zawodach rangi ogólnopolskiej i mistrzowskiej organizowanych przez Stowarzyszenie CROSS: