Strzelectwo z broni pneumatycznej z symulatorem laserowym

kierownik sekcji-Anna Barwińska