TURNIEJE WARCABOWE

sprawozdanie z turnieju w warcaby 100 polowe” 2022

W dniu 14-05-2022 roku w Domu Kultury Górna ul. Siedlecka 1 w Łodzi odbyła się Integracyjna Impreza Sportowa „Turnieju w warcaby 100 polowe” Osób Niewidomych i Słabowidzących o Puchar Krzysztofa Kwiatkowskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy Niewidomych w Łodzi. Pani Prezes Klubu Anna Grabowicz przywitała zaproszonych gości i zawodników. Odczytała pismo od Pani Prezydent o objęciu patronatem imprezy. Z zaproszonych gości głos zabrał Pan Senator P.R Krzysztof Kwiatkowski, który ufundował od siebie Puchar dla najlepszego uczestnika. Serdecznie przywitał uczestników turnieju i otworzył turniej. V-ce prezes Sławomir Gruszkowski wręczył podziękowania od Rady Klubu zaproszonym gościom. Turniej odbywał się w systemie szwajcarskim 7 rund po 25 minut na zawodnika. Po podsumowaniu wyników przez sędziego nastąpiło uroczyste wręczenie zwycięzcom w kategorii kobiet i mężczyzn, pucharów, medali i dyplomów przez Prezesa Klubu Annę Grabowicz, i koordynatora turnieju Sławomira Gruszkowskiego. Puchar od Pana Senatora dla najlepszego uczestnika turnieju powędrował do Ryszarda Grzywacza. Pan Sławomir Dziubek wręczył ufundowane tablety przez Szkołę Policealną i Licealną – Cosinus w Łodzi dla najlepszych zawodników: Aleksandrze Biegasik, Ryszardowi Grzywaczowi i zwycięzcy wśród młodzieży Kamilowi Dziubkowi. Wszyscy zawodnicy otrzymali Dyplom za udział w turnieju i drobne upominki.