SPRAWOZDANIE 📢

BOWLINGOWE 2019    🎶

Tarnów 12.05.2019 – Ogólnopolski Turniej w bowlingu niewidomych i słabowidzących udział wzięło 5 zawodników / 2 medale – Strzelecki Zbigniew B3 I miejsce, Szymański Władysław B3 II miejsce.

Bielsko Biała 23-26.05.2019 – Ogólnopolski Turniej w bowlingu Beskidy niewidomych i słabowidzących udział wzięli Szymański Władysław B3 I miejsce, I Adamiak Małgorzata B3 III m iejsce.

Włocławek 4-7.07.2019 – Ogólnopolski Turniej w bowlingu niewidomych i słabowidzących – udział wzięło 7 zawodników /1 medal – Zbigniew Strzelecki B3 II miejsce.

Opole 11-14.07.2019 – Ogólnopolski Turniej w bowlingu niewidomych i słabowidzących – udział wzięło 8 zawodników / 2 medale – Władysław Szymański B3 II miejsce, Zbigniew strzelecki B3 III miejsce

Łódź 1-4.08.2019 – Ogólnopolski Turniej w bowlingu niewidomych i słabowidzących udział wzięło 12 zawodników / 3 medale Władysław Szymański B3 I miejsce, Zbigniew S trzelecki B3 II miejsce, Krzysztof Olejniczak B1 II miejsc

Suwałki 22- 25.08.2019 – Ogólnopolskie zawody w bowlingu niewidomych i słabowidzących – udział wzięło 6 zawodników / 1 medal Zbigniew Strzelecki B3 III miejsce

Rzeszów 10-13.11.2019  – Ogólnopolskie zawody w bowlingu niewidomych i słabowidzących – udział wzięło 6 zawodników 2 medale Zbigniew Strzelecki B3 I miejsce, Władysław Szymański  B3 III miejsce

Częstochowa 21-24.11.2019  – Puchar w bowlingu zawodników niewidomych i słabowidzących – udział wzięło 7 zawodników / 1 medal Władysław Szymański  B3 I miejsce