„Turnieju w warcaby 100 polowe”

W dniu 26-09-2021 roku w Domu Kultury Górna ul. Siedlecka 1 w Łodzi odbyła się Integracyjna Impreza Sportowa „Turnieju w warcaby 100 polowe” Osób Niewidomych i Słabowidzących. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy Niewidomych Omega w Łodzi. Impreza była częścią Weekendu Kultury Bez Barier organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi. Pani Prezes Klubu Anna Grabowicz przywitała zaproszonych gości i zawodników. Potem oddała głos Pani Katarzynie Tręda-Piserskiej Rzecznikowi Osób Niepełnosprawnych, która reprezentowała Panią Prezydent Hannę Zdanowską. Odczytała pismo od Pani Prezydent o objęciu patronatem imprezy. Kolejnym gościem, który zabrał głos i otworzył turniej był Przewodniczący Rady Miasta Łodzi Marcin Gołaszewski. Pan Sławomir Dziubek instruktor warcabowy odczytał i wręczył podziękowania od Rady Klubu zaproszonym gościom i współorganizatorom imprezy. Turniej odbywał się w systemie szwajcarskim 7 rund po 20 minut na zawodnika. Po podsumowaniu wyników przez sędziego Pana Krzysztofa Żurkiewicza, nastąpiło uroczyste wręczenie zwycięzcom w kategorii kobiet i mężczyzn pucharów, medali i dyplomów przez Prezesa Klubu, Dyrektora Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Panią Agatę Dawidowicz i koordynatora turnieju Sławomira Gruszkowskiego. Pan Sławomir Dziubek wręczył ufundowane przez Cosinus – Szkoła Policealna i Licea w Łodzi tablety dla najlepszych zawodników: Aleksandrze Biegasik, Annie Barwińskiej i Pawłowi Płóciennikowi i zwycięzcy wśród dzieci Jakubowi Witaszek.  Wszyscy zawodnicy otrzymali Dyplom za udział w turnieju i drobne upominki.