WIADOMOŚCI

ROK 2023

W 2023 roku Władze Miasta uhonorowały wyróżniających się łódzkich sportowców uprawiającym sporty indywidualne i zespołowe przyznając stypendia. Wśród nich znaleźli się zawodnicy naszego klubu: w kolarstwie Tomasz Olechno wraz ze swoim pilotem Adamem Marciniakiem w kręgle🎳 Monika Grzybczyńska

List Pani Doroty Habich Zastępczyni Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych, zawierający prośbę o rozpropagowanie informacji o szkoleniu „Różni podróżni – obsługa bez barier” wśród przedsiębiorstw transportu zbiorowego. W załączeniu