SERWIS INFORMACYJNY

Rejestr Polskiego Związku Warcabowego komunikaty Ogólnopolski Turniej Warcabowy Stupolowych dla Niewidomych i Słabowidzących odbędzie się w Sielpi w dniach 17-25 czerwca 2024 roku. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, które zgromadzi uczestników…

WIADOMOŚCI SPORTOWE

wyniki Data i miejsce nazwa zawodów kategoria imię i nazwisko zawodnika miejsce MEDAL 8-10.03.2024 PRUSZKÓW Mistrzostwa POLSKI W KOLARSTWIE TANDEMOWYM W KONKURENCJACH TOROWYCH sprmt 200; sprint drużynowy TANDEM T. Olechno…

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że uzyskanie dofinansowania już jesienią stanie się jeszcze prostsze, cała procedura będzie odbywać się w Systemie iPFRON+. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne…

STATUT

ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE § 1.Klub nosi nazwę: „Klub Sportowy Niewidomych Omega”- zwany dalej klubem. Nazwa skrócona „KSN Omega”§ 2.Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Siedzibą klubu jest miasto Łódź.§ 3.…

Skip to content